Skal energi som værktøj i mekanik samt termodynamikkens helt centrale første lov om energibevarelse tilføjes dit færdighedssæt? Dette fagteoretiske opkvalificeringskursus i mekanisk energi og indledende termodynamik giver dig den essentielle viden og redskaber. Pensum udgør forståelsesmæssigt, hvad der svarer til 1.-2. år på et ingeniøruniversitet.

Kurset består af ugentlige interaktive online forelæsninger med en høj grad af interaktiv deltagelse samt teoretiske og praktiske udfordringer imellem lektioner. Der afsluttes med diplom efter en emnespecifik eksamen tilpasset en 1.års eksamen på et ingeniøruniversitet.

Dette kursus indleder Termoserien som fortsættelse efter Mekanikserien i rækken af grundforløb om Vores Verdens Tekniske Virke.

Sværhedsgrad
Teknisk dybde
Matematisk dybde
Praktiske færdigheder og hands-on
Teoretiske færdigheder og opgaveniveau
Introwebinar (gratis, åben deltagelse)
Onsdag 7. april 16:30-17:00
Kursusstart:

12. april 2021

Varighed:

seks onsdage

Tidsrum:

16:30-18:30

Tidsforbrug:

~22 timer

Dage
Timer
Minutter
Sekunder
"If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration."
Nikola Tesla
Serbisk opfinder, elektro- og mekanikingeniør med enorme bidrag indenfor vekselstrøm, 1856-1943

Hvorfor dette kursus?

Bevægelse (hastighed) forårsages og ændres af acceleration, der forårsages af kræfter, som forårsages af interaktioner med deres impulser. Hvad forårsager egentlig interaktioner? Eller mere præcist: hvad igangsætter en interaktion?

Svaret er energi!

Energi, umiddelbart en abstrakt størrelse, kan betragtes som “oplagret bevægelse”, der venter på at blive frigivet.

Dette Energikursus gør dig i stand til at svare på spørgsmål som “Hvor hurtigt vil pilen flyve, når bueskytten slipper strengen?“. Med energibegreberne og termodynamikkens første lov får du uvurderlige værktøjer til at forudse forløb, før det er startet.

Hvad indeholder kurset?

0
tekniske forelæsninger (via live streams)
0
Teoretiske opgaver (problemløsning)
0
Praktiske udfordringer (hands-on eksperimenter, demonstrationer)
0
Afsluttende eksamen (officielt diplom udstedes)
~ 0 timer
estimeret samlet tidsforbrug (heraf mindst 12 undervisningstimer)

Udbytte • Hvad får du ud af kurset?

Pensum • Disse fagspecifikke færdigheder lærer du

Når kurset er gennemført, vil du være i stand til at genkende, forstå, forklare og benytte følgende egenskaber, fænomener, mekanismer og værktøjer:

"With great power comes great dissipation."
Timothy Poston
Engelsk matematiker kendt for sit arbejde i katastrofeteori, 1945-2017

Forudsætninger

For succesfuld kursusdeltagelse forventes du på forhånd at have tilegnet dig følgende:

Opfylder du endnu ikke disse, anbefaler vi, at du starter med vores mekaniske kurser om Eksistens, Bevægelse, Kræfter, Rotation og Interaktion, der udgør Mekanikserien, den første del af rækken af grundkursusforløb om den tekniske verdens virke. Er du i tvivl om dit niveau, så spørg os ad inden køb.

Tutorer inkluderet

Med kurset får du fri adgang til eksperttutorer, der vil svare så godt de kan på dine tvivlsspørgsmål undervejs. Kontakten sker via vores chatsystem, der giver mulighed for billedupload og matematisk formateret skrift.

Ønskes ansigt-til-ansigt-kommunikation, kan Zoom-videosessioner bookes til nedsat pris for kursusdeltagere.

Kursus indhold

Udvid alt
Verdens energier
Energiens love og begrænsninger
Energianvendelse
Ikke tilmeldt
Opstart 14. apr. Gratis webinar 7. apr.

Kursus Inkluderer

  • 7 Lektioner
  • 12 Opgaver
  • Kontakt os vedr. kurset