Impuls- og kollisionsmekanik både lineært og rotationelt udgør ingeniørdisciplinen om Interaktioner. Dette fagteoretiske opkvalificeringskursus kobler årsag med effekt og afslutter trilogien af Newtons love. Pensum udgør forståelsesmæssigt, hvad der svarer til 1.-2.-årsniveau i emnet på et ingeniøruniversitet.

Kurset består af ugentlige interaktive online forelæsninger, teoretisk træning samt praktiske udfordringer, der gennemføres under og imellem lektioner. Der afsluttes med en emnespecifik eksamen tilpasset et ét- til toårs universitetsniveau, hvortil der udstedes officielt diplom.

Dette kursus efterfølger Rotationskurset i rækken af grundforløb om Vores Verdens Tekniske Virke.

Sværhedsgrad
Teknisk dybde
Matematisk dybde
Praktiske færdigheder og hands-on
Teoretiske færdigheder og opgaveniveau

Ikke skemalagt i øjeblikket; forventes udbudt i sommeren 2021.
Er du interesseret i dette kursus, så vis din interesse ved at vælge “Få kursusopdateringer” i panelet.

"The world is wide, and I will not waste my life in friction when it could be turned into momentum"

Hvorfor dette kursus?

Kræfter forårsager acceleration og ændringer i bevægelse. Men hvad forårsager kræfter? Svaret viser sig at være interaktion. Ingen kræfter eksisterer, uden at noget andet afsætter den kraft; uden at to objekter interagerer.

Interaktionsdisciplinen besvarer sprøgsmål som “hvor hårdt føles det at blive ramt af noget?” og “Hvorfor er det hårdere at gribe end at bære noget?“, og vores opfattelse af følelse og smerte behandles teknisk.

Interaktionskurset efterfølger kurset i rotation i rækken af grundkurser om den tekniske verdens virken. Indtil nu har kurserne omfattet objekters egne bevægelser og indflydelser – dette kursus om interaktion tager hånd om, hvordan objekter kan påvirke hinanden.

Hvad indeholder kurset?

0
tekniske forelæsninger (via live streams)
0
Teoretiske opgaver (problemløsning)
0
Praktiske udfordringer (eksperimenter, demonstrationer)
0
Afsluttende eksamen (officelt diplom udstedes)
~ 0 timer
estimeret samlet tidsforbrug (heraf mindst 7½ undervisningstimer)

Udbytte • Hvad får du ud af kurset?

Pensum • Disse fagspecifikke færdigheder lærer du

Når kurset er gennemført, vil du være i stand til at genkende, forstå, forklare og benytte følgende egenskaber, fænomener, mekanismer og værktøjer:
"Sometimes being pushed to the wall gives you the momentum necessary to get over it!"

Forudsætninger

For succesfuld kursusdeltagelse forventes du på forhånd at have tilegnet dig følgende:

Opfylder du endnu ikke disse, anbefaler vi, at du starter med vores kursus i Rotation, der er det første i rækken af grundkurser om, hvordan verden virker. Er du i tvivl om dit niveau, så spørg os ad inden køb.

Tutorer inkluderet

Med kurset får du fri adgang til eksperttutorer, der vil svare så godt de kan på dine tvivlsspørgsmål undervejs. Kontakten sker via vores chatsystem, der giver mulighed for billedupload og matematisk formateret skrift.

Ønskes ansigt-til-ansigt-kommunikation, kan Zoom-videosessioner bookes til nedsat pris for kursusdeltagere.

"It's not the fall that kills you; it's the sudden stop at the end."
Ikke tilmeldt
Kurset er i øjeblikket lukket.Kommer snart. Bliv underrettet ›

Kursus Inkluderer

  • 5 Lektioner
  • 10 Opgaver
  • Kontakt os vedr. kurset