Lineær dynamik kendes som læren om kræfter og er en af vores verdens grundpiller. Dette opkvalificeringskursus dykker ned i den dynamiske verden. Pensum udgør forståelsesmæssigt, hvad der svarer til nødvendigt 2.-årsniveau i emnet på et ingeniøruniversitet.

Kurset består af ugentlige interaktive online forelæsninger, et sæt valgfri fokuslektioner og teoretisk træning samt praktiske udfordringer, der gennemføres under og imellem lektioner. Der afsluttes med en emnespecifik eksamen tilpasset et toårs universitetsniveau, hvortil der udstedes officielt diplom.

Dette kursus efterfølger Bevægelseskurset i rækken af grundforløb om Vores Verdens Tekniske Virke.

Sværhedsgrad
Teknisk dybde
Matematisk dybde
Praktiske færdigheder og hands-on
Teoretiske færdigheder og opgaveniveau
Introwebinar (gratis, åben deltagelse)
Torsdag 8. april 16:30-17:00
Kursusstart:

22. april 2021

Varighed:

seks torsdage

Tidsrum:

16:30-18:30

Tidsforbrug:

~24 timer

Dage
Timer
Minutter
Sekunder

Hvorfor dette kursus?

Med bevægelsesdisciplinen og kinematik ved vi nøjagtigt, hvordan verden bevæger sig. Men ikke hvorfor. Hvad forårsager acceleration?

Svaret er kræfter. Dette kursus gør dig i stand til at svare på de simple men altomsluttende spørgsmål: “hvor sejt?”, “hvor hårdt?”, “hvor stærk?” og “hvor tung?” 

Ingeniørdisciplinen om kræfter dækker Newtons første to love, som er vores verdens styrende naturlove. Fra disse udspringer alt andet fysik, alle andre vekselvirkninger i alle andre tekniske discipliner. Dynamik er muligvis det vigtigste af al fysik.

Hvad indeholder kurset?

0
Tekniske forelæsninger
(live streams)
0
Teoretiske opgaver (problemløsning)
0
Praktiske udfordringer (hands-on eksperimenter, demonstrationer)
0
Afsluttende eksamen
(officelt diplom udstedes)
~ 0 timer
estimeret samlet tidsforbrug (heraf mindst 12 undervisningstimer)

Udbytte • Hvad får du ud af kurset?

Pensum • Disse fagspecifikke færdigheder lærer du

Når kurset er gennemført, vil du være i stand til at genkende, forstå, forklare og benytte følgende egenskaber, fænomener, mekanismer og værktøjer:
"It ain't always rocket science, sometimes a door is just a door"

Forudsætninger

For succesfuld kursusdeltagelse forventes du på forhånd at have tilegnet dig følgende:

Opfylder du endnu ikke disse, anbefaler vi, at du starter med vores kursus i Bevægelse, der er det første i rækken af grundkurser om, hvordan verden virker. Er du i tvivl om dit niveau, så spørg os ad inden køb.

Tutorer inkluderet

Med kurset får du fri adgang til eksperttutorer, der vil svare så godt de kan på dine tvivlsspørgsmål undervejs. Kontakten sker via vores chatsystem, der giver mulighed for billedupload og matematisk formateret skrift.

Ønskes ansigt-til-ansigt-kommunikation, kan Zoom-videosessioner bookes til nedsat pris for kursusdeltagere.

Kursus indhold

Udvid alt
Dynamikkens love
Kraftoverblik
Kræfters anvendelser og fænomener
Ikke tilmeldt
Opstart 22. apr. Gratis webinar 8. apr.

Kursus Inkluderer

  • 7 Lektioner
  • 15 Opgaver
  • Kontakt os vedr. kurset