Knyt den roterende verden til den lineære (translatoriske), og de kinematiske samt dynamiske discipliner bliver fuldendt. Dette opkvalificeringskursus afslutter din kinetiske forståelse for bevægelse og dets årsag, så du vil kunne identificere og beherske ethvert kinetisk fænomen, du møder. Pensum udgør forståelsesmæssigt, hvad der svarer til et 2.-3.års universitetsniveau på et ingeniøruniversitet.

Kurset består af ugentlige interaktive online forelæsninger, et sæt valgfri fokuslektioner og teoretisk træning samt et stort udvalg af praktiske udfordringer, der gennemføres under og imellem lektioner. Der afsluttes med en emnespecifik eksamen tilpasset et 2.års universitetsniveau, hvortil der udstedes officielt diplom.

Dette kursus efterfølger kræfterkurset i rækken af grundforløb om Vores Tekniske Verdens Virke.

Sværhedsgrad
Teknisk dybde
Matematisk dybde
Praktiske færdigheder og hands-on
Teoretiske færdigheder og opgaveniveau

Ikke skemalagt i øjeblikket; forventes udbudt til sommeren 2021.
Er du interesseret i dette kursus, så vis din interesse ved at vælge “Få kursusopdateringer” i panelet.

"After all, spinning is its own reward. There wouldn't be carousels if it weren't so."

Hvorfor dette kursus?

Kræfter forårsager lineær bevægelse. Hvad forårsager roterende bevægelse? Er rotation anderledes end sædvanlig lineær bevægelse?

Rotationsdisciplinen udfylder de sidste mangler i vores kinematiske og dynamiske forståelse for vores omgivende verden ved at tilføje de rotationelle versioner. Det viser sig ikke at være synderligt svært; de lineære formler og egenskaber viser sig at have rotationelle direkte ækvivalenter. Dog skal der overblik over koblingerne mellem den lineære og roterende verden.

Alt dette samles og fuldendes i dette kutsus om Rotation.

Hvad indeholder kurset?

0
tekniske forelæsninger (via live streams)
0
valgfri fokuslektioner til ekstra træning (via live streams)
0
Teoretiske opgaver (problemløsning)
0
Praktiske udfordringer (eksperimenter, demonstrationer)
0
Afsluttende eksamen (officelt diplom udstedes)
~ 0 timer
estimeret samlet tidsforbrug (heraf mindst 12 undervisningstimer)

Udbytte • Hvad får du ud af kurset?

Pensum • Disse fagspecifikke færdigheder lærer du

Når kurset er gennemført, vil du være i stand til at genkende, forstå, forklare og benytte følgende egenskaber, fænomener, mekanismer og værktøjer:
"Giv mig en lang nok løftestang og en støtte at hvile den på, og jeg kan løfte verden"
Archimedes fra Syrakus
Græsk matematiker, astronom, filosof, fysiker og ingeniør, ~287-212 f.Kr.

Forudsætninger

For succesfuld kursusdeltagelse forventes du på forhånd at have tilegnet dig følgende:

Opfylder du endnu ikke disse, anbefaler vi, at du starter med vores kurser om Bevægelse og Kræfter, der er det første i rækken af grundkurser om, hvordan verden virker. Er du i tvivl om dit niveau, så spørg os ad inden køb.

Tutorer inkluderet

Med kurset får du fri adgang til eksperttutorer, der vil svare så godt de kan på dine tvivlsspørgsmål undervejs. Kontakten sker via vores chatsystem, der giver mulighed for billedupload og matematisk formateret skrift.

Ønskes ansigt-til-ansigt-kommunikation, kan Zoom-videosessioner bookes til nedsat pris for kursusdeltagere.

Kursus indhold

Udvid alt
Rotation vs. translation
Rotationens love og fænomener
Epilog
Ikke tilmeldt
Kurset er i øjeblikket lukket.Tilrettelagt, kommer snart. Bliv underrettet ›

Kursus Inkluderer

  • 6 Lektioner
  • 4 Fokuslektioner
  • 13 Opgaver
  • Kontakt os vedr. kurset