Workshop i mekanisk videnskab • Interaktiv opkvalificering for ledige

Forstår du dig på den mekaniske verden? Drømmer du om ingeniørviden og tekniske karrieremuligheder, behov for teknisk indsigt og essentiel kunnen eller brug for tekniskfaglig vægt i dit cv? De mekaniske ingeniørdiscipliner er det uundværlige startsted.

Denne workshop fører dig igennem eksistens og de ingeniørfaglige grundbegreber, bevægelse og kinematik, kræfter og dynamik, rotation og interaktion. En hel undervisningsdag er dedikeret til hver af disse fem ingeniørdiscipliner (se lektionsindhold nederst på siden). Workshoppen afsluttes med en certificerende eksamen med diplom, der tilsvarer et 1.- til 2.-års universitetsniveau.

Sværhedsgrad
Teknisk dybde
Matematisk dybde
Praktiske færdigheder og hands-on
Teoretiske færdigheder og opgaveniveau

Under udarbejde.

Planlagt for sommeren 2021.

Kursusstart:

Varighed:

Seks dage

Tidsrum:

Tidsforbrug:

~40 timer

"Nothing happens until something moves"
Albert Einstein
Tysk fysiker og nobelprismodtager, 1879-1955

Workshoppen består af ugentlige online tilstedeværelsesdage á 5 timer inkl. pauser over live-stream med en høj grad af interaktiv deltagelse. Dagene består af skiftevis forelæsninger og teoretiske samt praktiske udfordringer, som får både hjerne og hænder vredet. Undervisningen er opdelt i passende portioner med passende pauser.

Forvent udover tilstedeværelsen at lægge ~1-2 timer i forberedelse op til hver lektion.

"It's not the fall that kills you; it's the sudden stop at the end."

Motivation • Hvorfor denne workshop?

Verden er, som den er. Eller er den? Nej, for…

  • bevægelse forårsager ændringer i verdens tilstand,
  • kræfter forårsager ændringer i denne bevægelse, og
  • det, der forårsager kræfter, viser sig at være interaktioner mellem det, der eksisterer i vores verden.

De tekniske discipliner, der dækker disse emner, samt rotationsdisciplinen der fuldender bevægelse og kræfteremnet med deres roterende versioner, udgør samlet en dyb grundforståelse for vores verdens tekniske virke.

Denne workshop giver dig en sådan forståelse for, indsigt i og beherskelse af essentiel mekanisk videnskab på 6 uger. En uundværlig ny færdighed til dit cv.

Hvad indeholder kurset?

0
Tilstedeværelsesdage á 4½ timer (via live streams)
~ 0
Teoretiske opgaver (problemløsning)
~ 0
Praktiske udfordringer (hands-on eksperimenter, demonstrationer)
0
Certificerende eksamen (med diplom)
~ 0 timer
estimeret samlet tidsforbrug (heraf 27 tilstedeværelsestimer)
"The world is wide, and I will not waste my life in friction when it could be turned into momentum"
Frances E. C. Willard
Amerikansk lærerinde og kvinderettighedsforkæmper, 1839-1898

Udbytte • Hvad får du ud af kurset?

"Time exists so that everything doesn’t happen at once. Space exists so that it doesn’t all happen to you."

Pensum • Disse fagspecifikke færdigheder lærer du

Når kurset er gennemført, vil du være i stand til at genkende, forstå, forklare og/eller benytte følgende egenskaber, fænomener, mekanismer og værktøjer. Dette udgør en samlet formelsamling, en samling af din viden, som du kan referere til fremover:

"Giv mig en lang nok løftestang og en støtte at hvile den på, og jeg kan løfte verden"
Archimedes fra Syrakus
Græsk matematiker, astronom, filosof, fysiker og ingeniør, ~287-212 f.Kr.

Forudsætninger & forberedelse

Ingen tekniske forudsætninger kræves. Med kendskab til de fire regnearter fra grundskolen, er du klar til dette kursus.

Vær opmærksom på, at indlæringsmængden er stor og indlæringshastigheden høj. Sørg for at være mentalt forberedt ved at afsætte den nødvendige tid til workshoppen og fokusere på ordentlig søvn, god kost og rigeligt væske før undervisningen.

Klargøring af praktiske remedier, materialer og værktøjer informeres der om i god tid før hvert tilstedeværelsesmodul. Vi vil forsøge at holde os til remedier, man kan forvente at finde i en almindelig husstand.

Du skal have kamera klar (foto og evt. video) til dokumentation af egne udførsler. Derudover anbefales papir og notatpapir samt en stabil internetforbindelse.

"It ain't always rocket science, sometimes a door is just a door"

Tutorer inkluderet

Med kurset får du fri adgang til eksperttutorer når som helst i ugen, der vil svare så godt de kan på dine tvivlsspørgsmål undervejs. Kontakten sker via vores chatsystem, der giver mulighed for billedupload og matematisk formateret skrift.

Ønskes ansigt-til-ansigt-kommunikation, kan Zoom-videosessioner bookes til nedsat pris for kursusdeltagere.

Kursus indhold

Udvid alt
Ikke tilmeldt
Under udarbejdelse. Sommeren 2021

Kursus Inkluderer

  • 6 Lektioner
  • 49 Opgaver
  • Kontakt os vedr. kurset