Servicevilkår

Kære brugere (‘du’, ‘dig’, ‘dit’, ‘dine’), velkommen til Explaint (‘os’, ‘vi’, ‘vores’) og til vores website (‘site’).

Disse servicevilkår beskriver betingelserne for brug af vores site, vores immaterielle produkter (ydelser, online undervisning, tutorstøtte, diplomer mv.) samt vores fysiske produkter (bogsalg, skillboxes mv.).

Ved rimelig mistanke om brud på disse vilkår kan brugerens konto suspenderes, udelukkes eller slettes midlertidigt eller permanent uden refusion. Ved lovbrud jf. gældende dansk lov anmelder vi til politi og myndigheder.

Målgruppe

Vi tilbyder vores produkter til alle aldre og niveauer dog med særligt fokus på voksne (25-50 år) efter endt uddannelse uden teknisk baggrund. Visse fysiske produkter kræver særlig varsomhed (pga. høj værdi eller faremærkater), hvilke mindreårige ikke anbefales at benytte alene.

Ophavsret

Vi forbeholder os alle rettigheder til indhold på vores website (tekster, billedmateriale, fotos, filmmateriale, animationer mv.) samt til alle vores produkter immaterielle som fysiske (‘vores indhold’). Du må ikke plagiere/genudgive vores indhold men må gerne citere og give korte uddrag (fx til anmeldelser og reklame).

… til diplomer

Udstedte certifikater og diplomer er personlige og må ikke videresælges ej heller ændres på nogen måde og skal ved brug vises i sin fulde form.

… til dit indhold

Du fastholder fuld ret til dit indhold (inkl. slette, ændre, opdatere, opbevare, vise, bruge mv., herefter blot ‘administrere’), når det uploades/fremstilles på vores site (‘dit indhold’). Du fastholder desuden ansvar for dit indhold, der ikke må være ulovligt ej heller bryde mig sitets betingelser. Ved upload/fremstilling af dit indhold giver du samtidig os ret til at administrere det.

Vi kan til hver en tid fjerne dit indhold (hvis upassende, irrelevant, ulovligt, misbrug mv.) uden varsel. Vores site bør ikke benyttes som opbevaringsplatform, og vi bærer intet ansvar for mistet indhold eller værdi.

… til kursusmateriale og abonnementbeskyttet indhold

Vores site kan tilgås via de fleste enheder. Du må printe og hente indhold fra vores site i forbindelse med brug og køb af vores produkter.

Kursusdeltagelse og abonnementer er personlige, og du må ikke lade andre deltage i et kursus online eller bruge dit abonnement via din bruger ej heller i brugbar mængde sammen med dig. Du må ikke optage vores online forelæsninger, og du må ikke dele immaterielt kursusmateriale med andre, der ikke deltager på kurset.

Ønsker du at dele vores immaterielle produkter med andre (fx vise et kursus til undervisningsbrug på skoler), så kontakt os venligst, og lad os skræddersy en aftale.

Brugerkontakt

Med en profil på vores site må du lave forumindlæg, oprette grupper, kommentere på indlæg mv. og du har fri adgang til vores kommunikationsværktøjer.

… til andre brugere

Du må vha. sitets funktionaliteter til hver en tid kontakte andre brugere (via @mention, privatbeskeder mv.), sende dem gruppeinvitationer, følge dem og deres aktivitet mv. Du accepterer, at andre brugere tilsvarende må tage kontakt til og interagere med dig og din aktivitet. Du må ikke kontakte andre brugere med ond eller skadelig hensigt.

Du må ikke tage kontakt til andre brugere udenfor dette site uden deres samtykke. Du har adgang til at redigere i og slette egne indlæg og beskeder, men du må ikke sabotere samtaler via redigering eller sletning, så oplevelsen ødelægges for andre brugere.

… ved blokering eller udelukkelse

Du har ret til at blokere andre brugere, hvilket forhindrer dem i at tage kontakt til dig og i at se din aktivitet på sitet, samt til at udelukke brugere fra grupper, du administrerer (‘dine grupper’), så de ikke kan indmelde sig igen.

Bemærk: Ovenstående forhindringer gælder ikke for siteadministratorer.

… ifm. privatliv

Grupper kan indstilles til Privat eller Skjult, så kun gruppemedlemmer kan se gruppeaktiviteten. Sidstnævnte skjuler også gruppen fra gruppeoversigten og søgninger.

Du kan kontakte andre brugere med privatbeskeder via sitets chatfunktionalitet. Der kan tilknyttes flere personer til en sådan samtale. Kun deltagere i den pågældende samtale kan se den, men vær opmærksom på, at deltagere, der tilknyttes samtalen senere, vil kunne se alle tidligere beskeder.

Bemærk: Siteadministratorer kan altid tilgå alle samtaler.

… ifm. misbrug

Du skal til enhver tid efterleve siterelevante henstillinger fra siteadministratorer, også selvom du er uenig heri. Vi vil dog som udgangspunkt altid lytte til din indsigelse eller klage over en henstilling, som du kan sende direkte til en siteadministrator.

Kontakt straks en siteadministrator ved brugeres brud på disse betingelserne (kontakt udenfor sitet uden samtykke, blokeret bruger tiltvinger sig kontakt, sabotage fra en bruger mv.). Ved brud på betingelserne risikeres suspendering midlertidigt eller permanent fra communityet og i værste fald sletning af brugerkonto uden refusion.

Ikke-tilladt brug

Du må ikke benytte vores produkter på en måde, der skader vores site (indhold, ydeevne, tilgang, brugere mv.). Lovbrud jf. dansk lov vil blive anmeldt til politi og myndigheder.

… ifm. opførsel og indhold

Vi forventer en respektfuld opførsel fra vores brugere i communityet for at tilstræbe en professionel og imødekommende atmosfære. Dette gælder både i offentlig (forummer, kommentarer mv.) som privat (privatbeskeder, private grupper mv.) kommunikation.

Du må ikke opføre dig mobbende, fornærmende, nedsættende, hadefuldt eller på anden vis uacceptabelt overfor andre brugere. Dit indhold på vores site skal passe til alle aldre (må ikke være voldeligt, erotisk mv.) og må ikke være diskriminerende eller racistisk ej heller spammende, ‘troll’ende eller på lignende vis misbruge tilliden mellem brugerne.

… ifm. skadelig og ulovlig brug

Du må ikke udføre ulovligheder på sitet jf. gældende dansk lov. Dette indbefatter bedrageri, trusler, injurier mv. og opfordringer hertil samt upload af ulovligt materiale så som skadeligt software (spyware, virus), beskyttede data (varemærkebrud, fortrolighedsbrud), krænkende materiale (delte privatfotos uden tilladelse) mv.

Ved mistanke om ulovlig aktivitet kontaktes politi og myndigheder.

… ifm. brugerdata

Du må ikke udføre systematisk dataudtræk fra brugerne på dette site, og du må ikke udnytte brugerinformation fra dette site til direkte markedsføringsformål uden brugerens samtykke.

Din profil skal til hver en tid indeholde korrekte data, og du forventes at holde din profil løbende opdateret.

Konto

Ved brugeroprettelse anmodes du om få påkrævede personlige informationer (navn, e-mailadresse, brugernavn, kodeord). Du kan valgfrit udfylde yderligere information på din konto, når du er logget ind.

Bemærk: Al profilinfo er synligt for andre brugere på sitet udover dit kodeord og e-mailadresse samt faktureringsinfo.

… vedr. kodeord og brugernavn

Du skal til hver en tid holde dit kodeord hemmeligt samt svært at gætte/bryde og skal straks nulstille det, hvis det lækkes. Kontakt straks en administrator ved mistanke om uautoriseret adgang. Du bærer som udgangspunkt ansvaret for skade sket via uautoriseret adgang med dit kodeord.

Dit selvvalgte brugernavn må ikke indeholde grimt sprog, og du må ikke udgive dig for at være en anden. Derudover kan du frit vælge ethvert teknisk muligt brugernavn.

Bemærk: Brugernavnet kan ikke ændres efter oprettelse.

Vi forbeholder os retten til at redigere åbenlyse fejl i din profil (stavefejl, indtastningsfejl mv.) samt til at ændre i din konto hvis nødvendigt (ved vedligeholdelse, udvikling mv.).

… -data

Du har ret til at få din brugerkonto slettet permanent; kontakt da en siteadministrator. Dette vil inkludere sletning af al købsdata samt øjeblikkelig afslutning af igangværende abonnementer. Der gives da ikke refusion for ubenyttede produkter eller resterende abonnementsperiode.

Du har ret til at få et udprint i klarskrift af al information, vi har gemt om dig. Dette kan du anmode om på din profil.

Tutor

Tutorstøtte tilbydes med nogle af vores produkter som 1-til-1-kommunikation mellem dig og en af vores professionelle tutorer.

… -ekspertise

Vores tutorer behersker en bred vifte af ekspertområder og specialer, som du kan spørge ind til hos en tutor eller siteadministrator. Som udgangspunkt dækkes de emner, vi tilbyder kursusforløb indenfor (‘vores ekspertise’).

Visse tutorer har særlige ekspertområder, hvorfor du kan blive henvist af en tutor til en anden. Da denne anden tutor kan være optaget, må du da forvente en smule ventetid.

… -kommunikation

I kommunikation med en tutor eller underviser forventes du og tutoren/underviseren at holde en respektfuldt tone efter samme betingelser som blandt brugere.

… ifm. fair brug

Vi har tillid til, at vores brugere overholder fair brug af vores tutorer. Fair brug defineres som ikke at pålægge tutoren urimelige begrænsninger (fx tidmæssigt, blokering fra andre brugere mv.). Vores tutorer må ikke udnyttes som privatlærere; vi opfordrer til flere men kortere samtaler fremfor få men lange. Fair brug forventes ikke for at begrænse din mulighed for tutorstøtte men for at sikre rimelig adgang for alle i tilfælde af høj tutorefterspørgsel.

Får du generelt besvær med at finde tilgængelige tutorer i en sådan grad, at dit produkt eller abonnement ikke er blevet forventeligt benyttet, kontakt da en siteadministrator og vi vil efter en konkret vurdering kunne tilbyde særlige fordele eller refusion.

… -støttens art

En tutors formål er ikke at løse men at gøre dig i stand til selv at løse faglige udfordringer. De færdiggør derfor ikke læringsarbejde (lektier, tests, afleveringer mv.) for dig men tilgår dine henvendelser med pædagogisk hensigt og søger efter årsagen til, hvorfor du ikke kan løse udfordringen selv.

… -mødested

Tutorstøtte foregår på vores site som udgangspunkt ved

  • chatsamtaler via vores chatfunktionalitet, hvor der kan uploades billedmateriale og skrives med matematisk formatering, og over
  • videofeed direkte mellem dig og tutor.

Du skal være logget ind for at benytte disse værktøjer. Vi udvikler og tilføjer løbende nye tekniske muligheder for tutorkontakt og -interaktivitet. Vores tutorer tilbyder ikke at mødes personligt udenfor dette site.

… -tilgængelighed

Vi stræber efter at have tutorer tilgængelige på daglig basis (man-lør) frem til midt på aftenen. Vores tutorer arbejder med fleksible tider og kan i højaktivitetstidsrum være optaget af andre brugere, hvorfor vi ikke kan love konstant tilgængelighed i et bestemt tidsrum.

Vi opfordrer derfor til at booke tutorsessioner via bookingkalenderen, men du kan altid tage kontakt til en ledig tutor via privatbesked og høre ad.

Kursus

Undervisningen i kurser tilbydes via sitet i læsbart format eller via filmstreaming eller filmoptagelser som forelæsninger. Kurser er lektionsinddelte og kan desuden indeholde quizzer, tests mv. Kurser kan være tilknyttet fysiske produkter.

… -interaktivitet digitalt

Kurser kan via sitet give mulighed for interaktiv deltagelse i og deraf påvirkning af lektioner og forelæsninger. Det kan ske via knapper til besvarelser, direkte chatrum til spørgsmål mv. (‘digital interaktivitet’).

Du forventes en respektfuld opførsel ved deltagelse i digital interaktivitet og må ikke sabotere eller på anden vis ødelægge oplevelsen for andre kursusdeltagere (ved chikane i chatrum, upassende sprogbrug eller symbolik mv.)

Underviseren kan uden varsel fjerne brugere, der bryder med disse betingelser, fra en igangværende lektion.

… -interaktivitet fysisk

Fysiske produkter kan være en del af kurser for en bedre oplevelse og som en essentielt del af undervisningen (tekniske samlesæt, eksperimentelle forsøg mv.).

  • Nogle fysiske produkter tilsendes kursusdeltagerne før kursusstart (skill boxes mv.).
  • Andre fysiske produkter forventes kursusdeltagerne selv at anskaffe og klargøre før kursusstart. Dette vil typisk være produkter, der med rimelighed kan forventes at være en del af almindelig husholdning (væsker, salte mv.).

Du er indforstået med, at du forventes at have anskaffet/modtaget og evt. klargjort fysiske produkter, hvis de er essentielle for gennemførslen af et kursus (fx elektriske komponenter i elektronikkurser), samt tilgang til nødvendige hustandsressourcer (el, vand) (‘kursusklargøring’).

Opfylder du ikke nødvendig kursusklargøring, har vi intet ansvar for dit tab af indlæring og udbytte, og hvis påkrævet for gennemførsel, kan underviseren uden refusionskrav nægte dig evt. afsluttende mulighed for diplom.

… -diplomer og -certificeringer

Nogle kurser giver mulighed for efterfølgende diplom og evt. certificering med certifikat, enten som

  • diplom for kursusdeltagelse,
  • diplom for tilfredsstillende kursusdeltagelse (opfylder særlige krav, fx praktisk arbejde med fysiske produkter, beståelse af aflevering/opgaver),
  • diplom/certifikat for kursusdeltagelse samt bestået afsluttende test (fx certificering)

Enhver vurdering/bedømmelse i den forbindelse (opgavebedømmelse, kravopfyldelse mv.) udføres af underviseren. Underviseren kan tage kontakt til dig under vurderings-/bedømmelsesprocessen ved behov for afklaring. En endeligt afgivet vurdering/bedømmelse kan ikke ændres efterfølgende for det pågældende kursus.

Ønsker du at klage over en undervisers vurdering/bedømmelse, kan du kontakte en siteadministrator. Ved medhold kan du få dit betalte beløb for kurset refunderet eller få adgang til et tilsvarende kurset i nær fremtid uden beregning.

Produktforstyrrelser, -forhindringer og -mangler

Vi arbejder hårdt for perfekte kursusgennemførsler og -oplevelser i alle detaljer. I produktets natur kan der dog forekomme forstyrrelser, afbrydelser og fejl enten fra vores side (‘vores ansvar’), din side (‘dit ansvar’) eller fra ekstern side udenfor nogens kontrol (‘ingens ansvar’), som forsinker eller i værste fald forhindrer en lektion. Det kan være tekniske (internetudfald, ødelagt udstyr mv.), menneskelige (forglemmelser i forsendelser, sygdom mv.) eller distributionsmæssige (fysiske produkter ikke modtaget i tide mv.) mv.

… i tilsendte fysiske produkter

Gennemse venligst tilsendte fysiske produkter for fuldstændighed samt kvalitet straks ved modtagelse. Modtager du fejlfulde/ødelagte fysiske produkter, eller har du ikke modtaget et tilsendt fysisk produkt senest tre dage før kursusstart, kontakt da straks underviser eller en siteadministrator, og vi fremsender det manglende hurtigst muligt.

Forhindres du heraf fuld kursusdeltagelse, har du ret til fuld refusion eller hvis ønsket indmeldelse i et kommende kursus uden beregning. Vi forbeholder os retten til at afhente ubenyttede leverede produkter, der indeholdes i refusionen.

… ifm. lektionsforsinkelser

Forsinkes en lektion af årsager, der er vores ansvar eller ingens ansvar, forventer vi din forståelse for forskudt lektionsstart og -afslutning i rimeligt omfang (fx ved 5-15 min. forsinkelse). Forsinkes en lektion i urimeligt omfang, eller forhindres og aflyses en lektion fuldstændigt, kan underviseren skubbe eller omstrukture kursusplanen, hvilket kan forårsage forlængelse af det samlede kursusforløb.

Forhindres du heraf fuld kursusdeltagelse, har du ret til fuld refusion eller hvis ønsket indmeldelse i et kommende kursus uden beregning. Ved refusion udmeldes du af resten af kurset. Vi forbeholder os retten til at afhente ubenyttede leverede produkter, der indeholdes i refusionen.

… -forstyrrelser grundet force majeure

Ved større forstyrrelser grundet force majeure og andre årsager udenfor nogens kontrol (naturkatastrofer, krig, oprør mv.), der forhindrer levering af produkter eller deltagelse i kurser, vil vi bestræbe os på men kan ikke garantere refusion.

… fra din side

Forhindres du lektioner, kursusindhold eller produkter af årsager, der er dit eget ansvar (fx forglemmelse, manglende betaling mv.) inkl. tekniske (internetudfald på din adresse, selvforskyldt ødelagte produkter), har du ikke ret til refusion.

Forhindres du grundet force majeure fra din side (sygdom i familien, uventet ressourcelukning (el, vand) til din adresse mv.), kontakt da underviser eller en siteadministrator, og vi vil forsøge at hjælpe dig med en løsning, muligvis med tilbud om deltagelse på næstkommende tilsvarende kursus.

Begrænsninger på garantien

Vi stræber efter et højt fagligt niveau, høj produktkvalitet og korrekt information på alle dele af sitet men kan ikke garantere for fuld korrekthed af al indhold til alle tider. Vi bærer intet økonomisk ansvar for tab (økonomisk, tidsmæssigt, datamæssigt mv.) ifm. brugen af vores site eller produkter uanset grund.

… på undervisningens korrekthed

Vores tutorer og forelæsere besidder et højt fagligt niveau men er stadig mennesker. Fejl, misforståelser, forglemmelser mv. tages der forbehold for. Vi garanterer derfor ikke for korrektheden af enhver del af en forelæsers undervisning eller en tutors assistance.

Der tages forbehold for skrivefejl samt fejl i notation og matematiske udledninger mv. Giv venligst forelæseren eller tutoren besked, hvis du finder fejl i deres arbejde.

… ved teknisk utilgængelighed

Da vores site ligger på eksterne servere og afhænger af sikker internetforbindelse, tages der forbehold for nedetid pga. tekniske problemer fra webhotel- eller internetudbyder.

Vi forbeholder os retten til at begrænse adgangen til vores site eller dele heraf når nødvendigt (ved vedligeholdelse, opdatering, fejlfinding mv.). Vi stræber efter at forstyrre vores brugere mindst muligt og vil så vidt muligt lægge sitebegrænsninger udenfor aktive tidsrum og med rimeligt varsel. Ved pludselig nødvendighed kan vi være nødsaget til at begrænse sitet uden varsel. Du må ikke forsøge at omgå sådanne begrænsninger. Varsel gives internt som sitebanner eller beskeder, alternativt pr. e-mail.

… ved forretningsmæssige ændringer

Vi forbeholder os retten til at lukke eller ændre vores site, produkter eller virksomhed (fx pga. markedsændringer, leverandør- og logistikproblemer, personaletab, konkurs mv.). I sådanne ekstraordinære tilfælde refunderes ikkeleverede produkter samt resterende abonnementsperioder så vidt teknisk og økonomisk muligt.

Kontaktinformation

Ved spørgsmål til disse servicevilkår kan vi kontaktes direkte via e-mail: mail@explaint.dk, telefon: 30 58 33 87 eller til vores postadresse:

Explaint
Damvejen 10
3400 Hillerød
Danmark

Explaint er en dansk virksomhed registreret ved erhvervsstyrelsen per juli 2019 med navneændring i januar 2021. Vores CVR-nr. er: 40665412.