fbpx

Servicevilkår

Kære bruger (‘du’, ‘dig’, ‘dit’, ‘dine’), velkommen til Explaint (‘os’, ‘vi’, ‘vores’) og til vores website (‘site’).

Disse servicevilkår beskriver betingelserne for brug af vores site, vores immaterielle produkter (ydelser, online undervisning mv.) samt vores fysiske produkter (fagbøger mv.). De suppleres af vores privatlivspolitik og handelsvilkår.

Ved rimelig mistanke om brud kan en konto suspenderes eller slettes midlertidigt eller permanent uden refusion. Ved lovbrud jf. gældende dansk lov anmelder vi til politi og myndigheder.

Formål

Vores site og produkter er tilsigtet private og virksomheder med interesse og uddannelsesbehov for teknisk videnskab og ingeniørfag. Vi henvender os typisk til lægfolk i alle aldre men også fra tid til anden til professionelle for specialisering.

Ved benyttelse af vores forum og faglige netværk indstiller vi til, at man opfører sig socialt passende samt ikke udnytter sitet som digital opbevaringsplatform.

Ophavsret

… til vores indhold

Vi forbeholder os alle rettigheder til indhold på vores site inkl.:

 • tekster
 • medier (billed- og filmmateriale)
 • filer

samt til indhold af vores produkter og ydelser. Du må ikke plagiere vores indhold eller produkter; dog er korte uddrag tilladt (fx til anmeldelser).

… til dit indhold

Ved kreation eller upload af indhold på vores site fastholder du rettighederne men giver os tilladelse til at administrere dit indhold, inkl. redigering og sletning uden årsag. Dette inkluderer:

 • tekster
 • medier (billed- og filmmateriale)
 • filer

Du har det fulde ansvar for lovligheden af dit indhold, der ikke må bryde med sitets betingelser (se Ikke-tilladt brug).

… til kursusmateriale og abonnentbeskyttet indhold

Kursusdeltagelse og abonnementprodukter er personlige og må ikke videregives til eller benyttes sammen med andre. Optagelser af online streaming må kun foretages ved tilladelse og er kun til brug og deling indenfor den aktuelle abonnementbeskyttede gruppe.

Ønskes deling til grupper udenfor sitet (fx skoleklasser), tag da kontakt til Explaint for at aftale nærmere.

Udstedte diplomer må benyttes frit i sin fulde form men må ikke ændres i på nogen måde.

Brugerkontakt

Med en bruger på vores site må du interagere frit med andre brugere, oprette og deltage i fora, private samtaler, grupper mv. under betingelse af følgende.

… til andre brugere

Du må til enhver tid benytte sitets funktioner til at:

 • kommunikere med andre brugere (via @mention, privatbeskeder mv.,)
 • interagere med andre brugere (i fora, aktivitetsfeeds mv.)

Dette gælder også uden den anden brugers samtykke. Du accepterer, at andre brugere må interagere tilsvarende med dig.

Du må ikke:

 • kontakte andre brugere med ond eller skadende hensigt
 • kontakte andre brugere udenfor sitet uden deres samtykke
 • kontakte andre brugere, hvis de tydeligt har frabedt sig din kontakt
 • sabotere andre brugeres oplevelse af sitet (fx beskedspamming)

… ved blokering eller suspendering

Du kan til enhver tid (dog ikke imod site-administratorer):

 • blokere andre brugere, hvorved de forhindres i at se din aktivitet og tage kontakt
 • blokere brugere fra en af dine grupper, hvorved de ikke kan genindmelde sig i gruppen

… ifm. privatliv

En gruppe kan indstilles til at være privat eller skjult, hvorved kun gruppemedlemmer kan se gruppens indhold. Sidstnævne skjuler desuden gruppen fra gruppeoversigten og søgninger.

Private samtaler via sitets samtalefunktionalitet er kun synlige for de deltagende brugere. Bemærk, at nytilføjede brugere i en samtale kan se hele samtalehistorikken.

Ovenstående gælder ikke site-administratorer.

Ikke-tilladt brug

Brud på disse betingelser kan føre til midlertidig eller permanent udelukkelse. En henstilling fra en site-administrator skal efterkommes, også selvom du er uenig heri. Vi vil dog bestræbe os på at lytte til dit forsvar og vurdere den konkrete situation.

… ifm. opførsel og indhold

Brugere forventes at holde en respektfuld tone på sitet for at tilstræbe et professionelt og imødekommende miljø. Din opførsel og dit indhold må ikke være:

 • mobbende, fornærmende eller nedsættende
 • hadefuld
 • voldeligt eller truende
 • erotisk eller med sexuelle undertoner
 • unødvendigt diskriminerende eller racistisk
 • spammende eller troll’ene

eller på anden vis upassende for nogen aldersgrupper.

… ifm. skadelig og ulovlig brug

Ulovligheder gjort eller nævnt på sitet jf. dansk lov meldes til myndighederne.

Du må desuden ikke:

 • uploade skadeligt indhold (fx virus eller malware)
 • udføre fishing eller tilsvarende manipulation
 • uploade varemærke- eller copyrightbeskyttet indhold
 • uploade krænkende materiale om andre brugere

… ifm. data

Du må ikke udføre systematisk dataudtræk fra sitet.

Du må ikke udnytte brugerdata fra sitet til markedsføringsformål hverken på eller udenfor sitet uden brugerens samtykke.

Du skal til enhver tid holde din profil korrekt og opdateret.

Konto

… vedr. login

Du skal altid holde dit kodeord til din bruger hemmeligt samt svært at gætte, og du forventes straks at nulstille det ved mistanke om læk. Kontakt straks en site-administrator ved mistanke om uautoriseret adgang. Du bærer som udgangspunkt ansvaret for skade sket via login med dit kodeord.

Du må frit vælge ethvert (teknisk muligt) brugernavn. Dog må det ikke indeholde grimt sprogbrug, og du må ikke udgive dig for at være en anden. Brugernavnet kan ikke ændres efter oprettelse.

Vi forbeholder os ret til at rette mindre, åbenlyse fejl på din profil (fx stavefejl).

… vedr. data

Du har ret til at få din konto rettet ved forkerte data samt slettet permanent uden årsag, og du har ret til en udskrift i klartekst af al data, vi har gemt om dig. Se vores privatlivspolitik for mere info.

Forum og eksperter

Ved deltagelse i fora forventes du at kommunikere professionelt og fyldestgørende for effektive interaktioner, og for at undgå at andre brugere spilder deres tid.

Visse brugere på sitet vil være fageksperter med varierende specialisering. For at tiltrække fageksperters hjælp bedes du undgå at spørge efter fuldstændige opgaveløsninger uden egen indsats (“løs min opgave”-spørgsmål). Fageksperter vil som udgangspunkt svare på konceptuelle spørgsmål og hjælpe med metodik og tænkning fremfor at udføre udregninger. Fageksperter giver ikke hele, færdige løsninger på opgaver.

På fora må du ikke:

 • spørge efter at få løst eller udarbejdet hele afleveringer, projekter mv., som du er pålagt at udføre selvstændigt som en del af et studie
 • dele færdige løsninger af sådanne pålagte studieopgaver med sitets brugere
 • sælge din hjælp eller tilbyde andre kommercielle ydelser uden tilladelse fra Explaint

Begrænsninger på garantien

… på produktindhold

Vi tilstræber et højt fagligt niveau i produkter og ydelser. Vi er dog alle mennesker, og ved fejl og misforståelser mv. bærer vi intet økonomisk ansvar, ej heller for senere tab, hverken økonomisk eller tidsmæssigt.

… på site-indhold

Vi tilstræber høj kvalitet og driftsikkerhed med vores webudbyder og server. Skulle der ske udfald og i værste fald datatab, genopretter vi hurtigst muligt og refunderer evt. købte ydelser, der af den grund ikke kunne gennemføres.

Vi bærer intet ansvar for datatab af nogen art. Vores site bør ikke benyttes som digital opbevaringsplads.

… ved kritiske forretningsmæssige ændringer

Vi forbeholder os retten til at lukke eller ændre vores site, produkter eller virksomhed uden varsel ved kritisk behov (fx ved markedsændrende vilkår, leverandørs logistikproblemer, personaletab mv.). Da refunderes ikke-leverede produkter og ydelser samt resterende abonnementsperioder kun så vidt teknisk og økonomisk muligt.

Kontaktinformation

For spørgsmål til disse vilkår eller anden henvendelse kan Explaint kontaktes på mail@explaint.dk, telefon 30583387 eller via vores postadresse:

Explaint
Sonnesvej 76
7000 Fredericia
CVR 40665412
Att. Steeven H. Spangsdorf