Er lineær (translatorisk) kinematik og bevægelseslære noget, der mangler på din færdighedsliste? Dette opkvalificeringskursus giver en dyb fagteoretisk indføring i den mekaniske ingeniørdisciplin kinematik. Pensum udgør forståelsesmæssigt, hvad der svarer til et indledende grundforløb i emnet på et ingeniøruniversitet.

Kurset består af ugentlige interaktive online forelæsninger, et sæt valgfri fokuslektioner og teoretisk træning samt praktiske udfordringer, der gennemføres under og imellem lektioner. Der afsluttes med en emnespecifik eksamen tilpasset et etårs universitetsniveau, hvortil der udstedes officielt diplom.

Dette kursus efterfølger Eksistenskurset i rækken af grundforløb om Vores Verdens Tekniske Virke.

Sværhedsgrad
Teknisk dybde
Matematisk dybde
Praktiske færdigheder og hands-on
Teoretiske færdigheder og opgaveniveau
Introwebinar (gratis, åben deltagelse)
tirsdag 6. april 16:30-17:00
Kursusstart:

20. april 2021

Varighed:

Seks tirsdage

Tidsrum:

16:30-18:30

Tidsforbrug:

~21 timer

Dage
Timer
Minutter
Sekunder
"Nothing happens until something moves"
Albert Einstein
Tysk fysiker og nobelprismodtager, 1879-1955

Hvorfor dette kursus?

Kan du svare på “hvor hurtigt?” og “hvor meget hurtigere?” Hvorfor skubber centrifugaleffekten sidelæns i en bil og fremad i en bus? Hvilken retning skal baseballen kastes, hvor højt når den op, og hvor længe varer det?

Bevægelse er en fundamental ingeniørdisciplin, der forklarer og forudser ændringer i tid og sted og er grundlaget for al videre teknisk viden – kræfter opstår, når genstande mødes, elektricitet fås, når ladninger bevæger sig gennem ledninger, energi er en form for “oplagret” bevægelse… Det har alt sammen rod i bevægelsesdisciplinen.

Hvad indeholder kurset?

0
tekniske forelæsninger (via live streams)
0
Teoretiske opgaver (problemløsning)
0
Praktiske udfordringer (eksperimenter, demonstrationer)
0
Afsluttende eksamen (officielt diplom udstedes)
~ 0 timer
estimeret samlet tidsforbrug (heraf mindst 12 undervisningstimer)

Udbytte • Hvad får du ud af kurset?

Pensum • Disse fagspecifikke færdigheder lærer du

Når kurset er gennemført, vil du være i stand til at genkende, forstå, forklare og benytte følgende egenskaber, fænomener, mekanismer og værktøjer:

"If you have sixty seconds worth of distance... run!"

Forudsætninger

For succesfuld kursusdeltagelse forventes du på forhånd at have tilegnet dig følgende:

Opfylder du endnu ikke disse, anbefaler vi, at du starter med vores kursus om Eksistens, der er det første i rækken af grundkurser om, hvordan verden virker. Er du i tvivl om dit niveau, så spørg os ad inden køb.

Tutorer inkluderet

Med kurset får du fri adgang til eksperttutorer, der vil svare så godt de kan på dine tvivlsspørgsmål undervejs. Kontakten sker via vores chatsystem, der giver mulighed for billedupload og matematisk formateret skrift.

Ønskes ansigt-til-ansigt-kommunikation, kan Zoom-videosessioner bookes til nedsat pris for kursusdeltagere.

Ikke tilmeldt
Opstart 20. apr. Gratis webinar 6. apr.

Kursus Inkluderer

  • 6 Lektioner
  • 11 Opgaver
  • Kontakt os vedr. kurset